Hej!
Tu Gertruda Korkosz.


Uruchomiłam „Naturoszka – sklep i pracownia rękodzieła” w 2022 roku, żeby móc dzielić się tym co tworzę z szerszym gronem odbiorców.

Ręcznie produkujemy akcesoria, rzeczy użytkowe, praktyczne i niepraktyczne z naturalnych materiałów w myśl idei „zero waste” i „less waste”. Staramy się by wszystko było biodegradowalne, nieobciążające środowiska, niegenerujące śmieci. Kochamy też twórczy recykling.

Dziękuję, że tutaj jesteś.

FBIG