Zwroty i reklamacje

Ogólne zasady

Aby kwalifikować się do zwrotu, przedmiot musi być nieużywany w sposób wykraczający poza zwykłe obejrzenie czy sprawdzenie charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Jeżeli produkt był używany, lub został zniszczony, uszkodzony przez co nie nadaje się do dalszej sprzedaży, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o utraconą wartość.

Nie przyjmujemy zwrotów towarów wyprodukowanych wg specyfikacji konsumenta, wytworzony na indywidualne zamówienie lub wyraźnie zindywidualizowanych, personalizowanych (np. produkty na wymiar, szyte na miarę, produkty z wygrawerowaniem).

Razem ze zwrotem kosztów zakupu zwracanego produktu zwracany jest koszt doręczenia – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu (np. koszty wysyłki zwracanego towaru do sprzedawcy). Jeśli zwracasz droższe przedmioty, możesz rozważyć skorzystanie z usługi śledzenia przesyłki lub wykupienie ubezpieczenia przesyłki.

ZWROTY | Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem lub jesteś osobą fizyczną, a zawarta umowa jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni od momentu wejścia w posiadanie rzeczy, odebrania przesyłki lub dnia zawarcia umowy na wykonanie usługi.

Od umowy możesz odstąpić, składając „oświadczenie o odstąpieniu od umowy”. Możesz je wysłać do nas na adres: kontakt@naturoszka.pl w wiadomości e-mail.

Zwracany produkt wyślij jak najszybciej na adres: Naturoszka – sklep i pracownia rękodzieła Gertruda Korkosz, ul. Św. Piątka 44/3, 22-400 Zamość, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie od umowy.

Dokonane płatności za zakup zwrócimy jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Po otrzymaniu i sprawdzeniu zwrotu wyślemy Ci wiadomość e-mail z powiadomieniem, że otrzymaliśmy zwrócony przedmiot. Powiadomimy Cię również o zatwierdzeniu lub pomniejszeniu Twojego zwrotu o utraconą wartość.

Jeśli nie otrzymałeś jeszcze zwrotu płatności, najpierw sprawdź ponownie swoje konto bankowe. Zanim zwrot zostanie zaksięgowany, często mija trochę czasu. Jeśli zrobiłeś to wszystko i nadal nie otrzymałeś zwrotu pieniędzy, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@naturoszka.pl.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana która powstała z myślą o konkretnym kliencie, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta).

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie.


POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach Konsumenta

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy dane kontaktowe:

Naturoszka – sklep i pracownia rękodzieła Gertruda Korkosz
ul. Św. Piątka 44 lok. 3
22-400 Zamość
adres poczty elektronicznej: kontakt@naturoszka.pl

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30 PLN.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


PRZYKŁADOWY WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

…………………………………………
(data, miejscowość)

…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
………………………………………..
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu/email do kontaktu)

Naturoszka – sklep i pracownia rękodzieła Gertruda Korkosz
ul. Św. Piątka 44 lok. 3
22-400 Zamość
kontakt@naturoszka.pl

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów ………………………………………………

Data zawarcia umowy …………………………………………

Data odbioru towaru …………………………………………………..

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni .……………………………………..……

……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta,
jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)


PREZENTY

W ramach usługi pakowania produktów na prezent według specyfikacji klienta przedmiot został przygotowany i wysłany jako prezent. Przedmiotem świadczenia „usługa pakowania na prezent” jest rzecz nieprefabrykowana która powstała z myślą o konkretnym kliencie, według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta opłata nie podlega zwrotowi.

WYMIANA

Wymieniamy tylko przedmioty, które są wadliwe lub uszkodzone. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, gdyż każdy produkt jest pakowany ręcznie i sprawdzany. Jeśli chcesz wymienić przedmiot, wyślij nam e-mail na adres kontakt@naturoszka.pl i wyślij przedmiot na adres: Naturoszka – sklep i pracownia rękodzieła Gertruda Korkosz, ul. Św. Piątka 44/3, 22-400 Zamość.

Konsument pokrywa bezpośrednie koszty wymiany (np. koszty wysyłki zwracanego towaru do sprzedawcy).

Pamiętaj, że ze względu na rzemieślniczą metodę produkcji i użycie naturalnych materiałów lub materiałów z recyklingu, pojedyncze sztuki produktu mogą się od siebie różnić i zawierać niedoskonałości, które nie stanowią wady produktu, ale nadają mu wyjątkowy charakter (np. zagniecenia na skórze naturalnej, pozostałości roślinne w naturalnym sznurku, małe ubytki w drewnie lub korku).

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony produkt okaże się wadliwy, masz prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi.

Pamiętaj, że ze względu na rzemieślniczą metodę produkcji i użycie naturalnych materiałów lub materiałów z recyklingu, pojedyncze sztuki produktu mogą się od siebie różnić i zawierać niedoskonałości, które nie stanowią wady produktu, ale nadają mu wyjątkowy charakter (np. zagniecenia na skórze naturalnej, pozostałości roślinne w naturalnym sznurku, małe ubytki w drewnie lub korku).

Reklamację najlepiej wysłać na adres e-mail: kontakt@naturoszka.pl lub drogą pocztową na adres Naturoszka – sklep i pracownia rękodzieła Gertruda Korkosz, ul. Św. Piątka 44/3, 22-400 Zamość.

Wadliwy towar należy wysłać na adres: Naturoszka – sklep i pracownia rękodzieła Gertruda Korkosz, ul. Św. Piątka 44/3, 22-400 Zamość

W związku z wadą możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,
  • lub złożyć oświadczenie o:
  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy. Reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale należy to zrobić przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

Rękojmia nie obejmuje wad spowodowanych przez kupującego, będących wynikiem np. niewłaściwego korzystania z produktu, braku należytej konserwacji, czy uszkodzeń mechanicznych.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie.


WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

…………………………………………
(data, miejscowość)

…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
………………………………………..
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu do kontaktu)

Naturoszka – sklep i pracownia rękodzieła Gertruda Korkosz
ul. Św. Piątka 44 lok. 3
22-400 Zamość
kontakt@naturoszka.pl

REKLAMACJA

Oświadczam, że zgłaszam reklamację w sprawie umowy sprzedaży, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru:

1) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………,
2) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………,
3) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………

Powyżej wskazany towar jest wadliwy, ponieważ ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Do niniejszej reklamacji załączam / nie załączam* fotografie obrazujące ww. wadliwość towaru.

Powyżej opisana niezgodność towaru z umową jest istotna / nieistotna*.

W związku z powyższym, w razie uznania reklamacji, żądam**:
1) przedstawienia przez Sprzedawcę propozycji w zakresie usunięcia wady albo
2) żądam wymiany towaru na nowy albo
3) zamiast wymiany rzeczy żądam usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przyjmuję do wiadomości, że przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru bez wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby mnie inny sposób zaspokojenia
4) ……………………………………………………………………………………………………………………………….…

Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem tej reklamacji oraz spełnieniem związanych z nią żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta)

Informacja dodatkowa od Sprzedawcy:
Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem Państwa reklamacji oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.


* niepotrzebne skreślić.
** należy dokonać wyboru, a pozostałe skreślić.


POTRZEBUJESZ POMOCY?

Skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@naturoszka.pl.